New Dharma Coaching

Michael Larsson

When my wife and I began listening to Sat Shree’s talks on the Internet we both felt that something with him was different and attractive, so we went from Sweden to the US for a 6-days retreat in June 2015. There we found both a person with deep knowledge and a plain and honest way of being. This radically changed the lives for both of us. Since then I have attended several retreats, have my daily meditation practices and serve the New Dharma organization and all of it has more or less by itself made my life more plain and effortless

My spiritual search started about 40 years ago. I was a TM-teacher for many years, followed Byron Katie and Tony Parsons and some other teachers, but I always felt that something was missing. Now I finally know what it was; the personal guidance of a realized teacher and I feel very blessed to have found it in Sat Shree.

Paralleled with my spiritual process I started to work as a psychologist. I soon realized that there are so many traumatized people in need and started to work with both traumatized and traumatizing young people and have done so for almost 30 years. The last 10 years also as a supervisor and teacher for other therapists. These people have taught me a lot about suffering, acceptance and the radical change that can take place when you deliberately challenge your worst darkness. For me, the spiritual process of “letting go of your ego identification” in many ways similar to the transformation that take place in successful therapeutic traumawork.

With the help of Sat Shree, his teachings and transmission, I have come to accept that living my divine purpose is a possible reality for me and for all of us.

Svenska

När jag och min fru började lyssna på Sat Shree på Internet så upplevde vi båda två att det var något speciellt och tilltalande I hans budskap. Vi bestämde oss för att åka från Sverige till USA på en 6-dagars retreat sommaren 2015. Väl där så mötte vi en person som både hade en djup kunskap och ett tilltalande enkelt och ärlig personlighet. Kursen ledde till en radikal förändring i livet för oss båda. Sedan dess har jag deltagit på ett flertal meditationskurser, gjort mina dagliga meditationer och hjälpt till med det jag kan i New Dharma. Allt detta har, mer eller mindre av sig själv, gjort att mitt vanliga liv har blivit mer enkelt och ansträngningslöst att leva.

Mitt andliga sökande började för ca 40 år sedan. Jag har varit TM-lärare i många år, jag var med Byron Katie och Tony Parsons och några andra lärare men det var alltid något som saknades. Nu vet jag äntligen vad det var, en ”andlig PT”, och jag känner mig väldigt tacksam över att ha hittat detta i Sat Shree.

Parallellt med mitt andliga sökande så började jag arbeta som psykolog. Jag började specialisera mig mot att arbeta med unga människor som blivit traumatiserade och även unga som begått övergrepp mot andra. Det har jag nu gjort i ca 30 år. De sista 10 åren har jag även handlett och utbildat andra traumabehandlare. De här människorna har lärt mig mycket om lidande, accepterande också om den radikala förändring som kan ske när man medvetet möter sina jobbigaste upplevelser. För mig så är den andliga processen av att ”släppa sin jag-identifikation” på många sätt lik det den transformation som sker i ett framgångsrikt terapeutiskt traumaarbete.

Med hjälp av Sat Shree, hans kunskap och hans ”transmission” så har jag insett och accepterat att ”leva mitt högsta andliga syfte” är en faktisk möjlighet för mig och också för oss alla.