New Dharma Coaching

Ullrika Dahl

I’ve been a seeker and almost my entire life and the looking for the real me started in existential pain during my adolescence. In being introduced to my first meditation practice I had a strong experience of spaciousness, peace and recognition and then I knew I was something else than this miserable me. My search for deepening started and with that also struggeling as I didn’t know what to do. I met my first teacher Nukunu and spent around seven years with him before meeting the Balanced View training that was a profound shift for me. That also ended and I had a couple of years in waiting mode, I knew that there was something more to come and when I met Sat Shree in the summer 2016 I immediately knew this was my new destiny. Quickly a new understanding and innerstanding about what this journey is about arouse. Now I’m in constant process with the remaining content that is still not aligned with the divine. My life has become simple and singled focus on this aspiration, spiced with an all-pervading Gratitude.

Svenska

Jag har varit en sökare nästan hela mitt liv och letandet efter mitt sanna jag började i samband med existentiell smärta under tonårstiden. När jag blev introducerades till min första meditationteknik hade jag en stark upplevelse av rymd, frid och insikt och jag visste då att jag var något annat än det här olyckliga ”jag”. Mitt sökande efter fördjupning började och därmed också kampen eftersom jag inte visste vad jag skulle göra. Jag träffade min första lärare Nukunu och spenderade ungefär sju år med honom innan jag träffade på  Balanced View träningen som innebar ett djupt skifte för mig. Det tog slut och jag hade ett par år i vänteläge, jag visste att något mer skulle komma och när jag träffade Sat Shree sommaren 2016 kände jag omedelbart att detta var mitt nya öde. Jag fick snabbt en ny förståelse och insikt om vad den här resan handlar om. Nu är jag i ständig process med de delar som återstår i mig som fortfarande inte är i linje med det gudomliga. Mitt liv har blivit enkelt med fokus på denna strävan, kryddad med en allomfattande tacksamhet.